Slovník

ALKOHOL ve vinařské terminologii je zde myšlen etanol neboli etylalcoho
ALKOHOLICKÉ VÍNO silné víno s vysokým obsahem alkoholu
ALKOHOLIZOVANÁ VÍNA mimo alkohol, který vznikl kvašením cukru, byl do nich přidán vinný destilát nebo čistý líh
APERITIV je označení pro nápoj podávaný před jídlem, pro povzbuzení chutě k jídlu
AROMA chuťové a vonné látky ve víně obsažené
AROMATIZOVANÉ VÍNO takto jsou označena dochucená vína, především dolihovaná s přídavkem výtažku z bylin nebo jiné aromatické látky např. pryskyřice (restina, vermuty)
BARRIQUE takto se označují vína, která zrají po určitou dobu v novém dubovém sudě, tento název pochází z původně francouzského označení pro kaštanový sud o obsahu 225 litrů, jelikož kaštanů však bylo málo, začali se vyráběd sudy dubové
BARVÍŘKA je to speciálně vyšlechtěna odrůda vína, pro vyšší obsah barviva, aby se pak mohla přidávat do červených vín, pro zvýraznění barvy
BIOLOGICKÉ VÍNO víno, při jehož výrobě nebyly použity chemikálie a hrozny nebyly chemiky hnojeny ani ošetřovány
BOTRITICKÉ VÍNO nejznámějším botrytickým vínem je Tokajské, je to víno vyrobené z hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis cineral
BUKET kombinace vůní lahvově zralého vína, které se ve víně uvolňují zralostí, teplem a působením dalších vlivů
BURČÁK určité stádium rozkvašeného moštu, kdy jsou v rovnováze alkohol, cukry a kyseliny
CUVÉE název pro takto označená vína pochází z francouzštiny, a jsou jim označovány směsi šumivých vín a vín, které mohou být vyrobeny z různých odrůd a ročníků
DEKANTACE opatrné oddělení usazenin v lahvi od čistého vína, provádí se zejména u starých vín
DEMI SEC označení pro polosuchá vína
DOUX označení pro sladká vína
DRSNÉ VÍNO málo harmonické , nevyzrálé víno, jenž obsahuje přemíru tříslovin a kyselin, zůstává po něm drsný pocit na jazyku i patře, avšak drsná bývají i ta nejlepší mladá vína
DRY označení pro suchá vína
ENOLOGIE nauka, neboli věda o vínu
ETANOL etylalcohol, který se víně vytvoří procesem kvašení moštu
EXTRAKT rozpustné částice, které ovlivňují vyrovnanost, bohatost a plnost vína
FERMENTACE kvašení
FILTRACE oddělení pevných částic od kapaliny
FORTIFIKACE dolihování vína, vinným destilátem nebo čistým lihem
HOŘKOST jde o vadu vína, která může být způsobená dlouhou macerací peciček hroznů
KABINET víno s přívlastkem, určuje se podílem cukru v čerstvě vylisovaném moštu
KOŠER košer vína u nás vyrábějí ortodoxní židé tak, aby splňovala požadavky židovského náboženství. Znamená to mimo jiné i to, že od zpracování hroznů až po zátkování láhví se celého výrobního procesu mohou zúčastnit pouze židé světící šabat (sobotu). Celá výroba košer vína je úplně odělena od výroby ostatních vín. Do košer vín se mohou přidávat pouze košer přípravky. Košer víno se před lahvováním pasterizuje na 85-87°NM a je označeno jako jajin mevušal. Košer vína jsou v Chrámcích vyráběna od roku 1994.
KRÁTKÉ VÍNO je to víno, které nemá žádné závady, může být výborné v chuti i vůni, ale tyto vjemy po napití velmi rychle zmizí
KULATÉ VÍNO má vyvážený poměr všech složek a vzbuzuje tak příjemný, vyvážený dojem
KVAŠENÍ je biochemický proces, při kterém se působením enzymů produkovaných kvasinkami přetvářejí rovným dílem cukry na alkohol a oxid uhličitý
KVASINKY jednobuněčné mikroorganismy, které při výrobě vína přeměňují cukr na alkohol
KVASNICE uhynulé kvasinky, které klesají po dokvašení na dno nádoby
KVASNÝ KLOBOUK vzniká se slupek na povrchu nádoby, ve které dochází k fermentaci, musí se vmíchat zpět do moštu, aby se tak z nich mohly uvolňovat žádoucí látky
KYSELINA JABLEČNÁ patří mezi tvrdé kyseliny, ve větší míře se objevuje víně vyrobeném z nedozrálých hroznů, odbourává se uměle nebo při jablečno - mléčném kvašení
KYSELINA VINNÁ její množství stoupá se zvyšující se cukernatostí hroznů, její nedostatek způsoben nešetrným, umělým odbouráním hrubých kyselin, pak činí víno fádním
LAHVOVÁ ZRALOST charakterizuje víno, které zrálo stočené v lahvích, doba potřebná k lahvové zralosti je i individuální pro různé ročníky, tak i pro jednotlivé odrůdy, některá, zejména červená vína, mohou zrát i několik desítek let
LEDOVÉ VÍNO začalo se vyrábět v Německu a Rakousku (Eiswein), kde nechávali nesklizené hrozny projít mrazem a se zmrzlých bobulí se pak lisuje mošt, takto vyrobené víno je výjimečné nejen svou chutí, vůni, obsahem cukru a kyselin, ale i cenou
MACERACE neboli vyluhování, probíhá na počátku kvašení, kdy jsou v moštu ještě ponechány slupky, při výrobě červeného vína se macerací uvolňuje se slupek barvivo
MDLÉ VÍNO velice slabé víno nevýrazné chuti a s nedostatkem kyselin, nemá žádné doznění po polknutí
MIKROKLIMA je odlišné od převažujícího klimatu v okolí, vzniká v chráněných polohách a je charakteristické pro některé výjimečné vinice, např. Kraví hora
MLADÉ VÍNO svěží víno, konzumované ihned po stočení do lahví
MOŠT šťáva získaná oddělením pevných částic od tekutých
NEŠKOLENÉ VÍNO víno, které neprošlo procedurami následující po vykvašení, stočení a filtraci
ODKALENÍ proces, při kterém dochází k odstranění sedimentu (usazenin) z vína
OXID SYŘIČITÝ A VÍNO víno je potřeba udržet v redukčním stavu, tj. ve stavu omezení kyslíku na víno. Tento stav vytváříme správným a dokonalým sířením. Kysličník siřičitý jako konzervační a redukční činitel se velmi snadno slučuje s kyslíkem. Sířením tedy odnímáme kyslík z prostředí vína a tím omezujeme jeho aktivitu na víno i mikroorganismy ve víně. Tento poznatek je potřeba před plněním vína do lahví uplatnit, víno správně zasířit. Obsah síry ve víně je omezen zdravotními předpisy v rámci čSN. Víno, které hodláme naplnit do lahví, by mělo mít nejvíce 40mg/l volného SO2. Vyšší dávky síry ve víně jsou nežádoucí, poněvadž nepříznivě ovlivňují chuťové vlastnosti vína, tím přímo jeho kvalitu. Vysokými dávkami síry se nezabrání oxidačnímu procesu, ten může být omezen jen volným SO2. Účinek kysličníku siřičitého není stálý. Volný SO2 se slučuje ve víně s kyslíkem a s jinými látkami a tím dochází k jeho vyvázání. Vyvázaný kysličník siřičitý ztrácí antioxidační a antiseptický účinek.
OXIDACE vzniká stykem moštu či vína se vzduchem, do jisté míry jsou oxidovaná všechna vína, záleží ale na stupni oxidace, zde jde o charakteristickou vlastnost nebo už závadu, úmyslně silně oxidovaná vína jsou např. typu sherry
PLNÉ VÍNO je to víno vynikajíc bohatou a příjemnou harmonii všech složek extraktu, mívajíc vysoký obsah tříslovin
POZDNÍ SBĚR víno s přívlastkem stojící o stupeň výš nad kabinetem, určuje se podílem cukru v čerstvě vylisovaném moštu, jehož obsah stoupá oddálením doby sběru
PRÁZDNÉ VÍNO vino s nedostatkem extraktu i charakteru
PRVNÍ VÍNO nové víno, které se má vypít do nové sklizně, u nás to je třeba Martinské víno, které se smí prodávat od 11.11. v 11 hod. dopoledne
RMUT rozdrcené bobule hroznů
ROČNÍKOVÉ VÍNO pocházejí s hroznů sklizených v určitém roce, dle předpisů různých zemí je povoleno ročníkové víno doplňovat určitým množstvím vína z jiného ročníků, teprve čas však ukáže, které ročníkové víno bude skutečně kvalitní
SAMOTOK u bílého vína jde o mošt, který vytéká z vína ještě před začátkem lisování, u vína červeného, jde o nakvašený mošt oddělený od kvasného klobouku
SCELOVÁNÍ vzájemné mísení různých vín, tak aby bylo dosaženo charakterových vlastností vína, dají se tak zdůraznit přednosti a potlačit nedostatky
SEC suché víno
SECT/SECT označení pro šumivé víno
SILNÉ VÍNO víno s vysokým podílem kyselin i tříslovin, má výraznou chuť i vůni
ŠKOLENÍ úkony, které vedou víno k čirosti a stálosti, před stáčením do lahví
SLABÉ VÍNO víno s nedostatkem extraktu a alkoholu
SLÁMOVÉ VÍNO vyrábí se z hroznů, které musí po určitou dobu ležet na slámě nebo rákosu, víno tak získává charakteristické vlastnosti
SUCHÉ VÍNO víno bez zbytkového cukru, který všechen prokvasil na alkohol a oxid uhličitý
SVĚŽÍ VÍNO velmi příjemně pitelné víno s dobře patrnými kyselinami, vyváženými cukry a někdy zbytkovým oxidem uhličitým
TĚLNATÉ VÍNO soulad alkoholu s vysokým obsahem extraktu, poskytuje mohutný dojem plnosti
TŘÍSLOVINY jsou chutí hořké a svíravé, ve vodě rozpustné látky, které se do vína dostávají se slupek, jadérek, stonků, ale i z dubových sudů
VINIFIKACE ucelený proces výroby vína od sběru hroznů, přes lisování, kvašení, odkalení, až po stáčení do lahví
ZRALÉ VÍNO může jít o víno na vrcholu kvality v sudu, připravené ke stáčení do lahví nebo vyzrálé v lahvích
ZRÁNÍ VÍNA soubor fyzikálních a chemických procesů, vedoucích ke změně barvy, vůně a chuti vína