Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě vinorioja.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodejce) a kupujícího (zákazník).

Povinnosti zákazníka

Každý uživatel internetových stránek vinorioja.cz je vázán obchodními podmínkami vztahujícími se na veškeré transakce. Podmínky dodání, reklamační podmínky a ochrana osobních údajů jsou nedílnou součástí.

Všeobecná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit obchodní podmínky. Veškeré provedené změny nabývají platnosti dnem umístění na webové stránky. Zákazník je povinnen číst obchodní podmínky při každém opakovaném užití internetových stránek a svým opakovaným užíváním souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami.

Objednávka zboží

Objednávka je vyřizována prostřednitcvím nákupního košíku. Před odesláním objednávky je zákazníkovi zobrazena kontrolní stránka s detaily objednávaného zboží a výší poštovného. Po provedení platby obdrží zákazník potvrzení s výpisem objednaných produktů. Toto potvrzení není potvrzením objednávky nebo potvrzením o přijetí. Obchodní vztah mezi zákazníkem a prodejcem vzniká odesláním objednávky.

Dodací a platební podmínky

Veškeré zboží při dodávce musí být převzato osobou starší 18-ti let.

Zboží bude expedováno následující den po potvrzení objednávky přepravní firmou TopTrans a doručeno zákazníkovi do druhého dne. Zboží bude dodáno na dobírku, při rozvozu po Praze a okolí po zaplacení plné ceny na místě či bezhotovostně převodem na účet (u posledního způsobu se platba provádí předem).

V případě nepřítomnosti adresáta nebo zastupující osoby bude adresátovi účtován dodatečný poplatek za opětovné doručení.

V Praze a blízkém okolí činí přepravné 500 Kc, při nákupu nad 3000 Kč je přeprava zdarma. V ostatních případech se cena přepravného řídí sazbami přepravní firmy TopTrans, případně Vám víno přivezeme za cenu 5 Kč/km - vždy vybíráme rychlejší a levnější variantu. Při  nákupu nad 25000 Kč je přeprava po celé ČR zdarma.

ZBOŽÍ SI TÉŽ MŮŽETE ZDARMA VYZVEDNOUT po předchozí telefonické domluvě (603573381) na těchto místech:

v Praze Kunraticích Jana Růžičky 1155

Černý Most Generála Janouška 888

v Říčanech u Prahy


Riziko ztráty a poškození

Riziko ztráty a poškození přechází na adresáta okamžikem dodání. Pokud je pověřena přepravou a vyzvednutím zboží třetí osoba, riziko ztráty a poškození přechází na třetí osobu okamžikem vyzvednutí.

Dostupnost zboží

Zákazník je vyrozuměn v případě nečekaných nedostatků ve skladových zásobách, nebo v případě naší neschopnosti doručit zboží včas. Pokud prodejce není schopen doručit objednané zboží ve stanovené lhůtě, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz do výše hodnoty objednávky.

Cena

Cena, kterou zákazník zaplatí za objednávané zboží, je zobrazena na internetových stránkách a odpovídá ceně, která je uvedena na objednávce po jejím doručení.

Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH a nezahrnují poplatky za dopravu, není-li uvedeno jinak. Prodejce má právo měnit ceny dle svého uvážení.

Vlastnické právo

Pokud prodejce obdržel platbu za objednané zboží a dopravu v plné výši, přechází vlastnické právo na zákazníka okamžikem doručení.

Detailní popis zboží

Prodejce se snaží zákazníkům poskytnout co nejpřesnější popis zboží - barva, rozměry a technická specifikace. Zdůrazňujeme, že popisky zboží jsou pouze približné.

Zrušení objednávky

Zákazník má ze zákona právo vrátit objednané zboží do 14-ti dnů ode dne doručení a vzniká mu nárok na vrácení peněz, do plné výše hodnoty objednávky, nezávisle na stavu zboží.

Při vrácení zboží je zákazník povinen informovat prodejce emailem nebo poštou a uvést číslo své objednávky. Zboží musí být poté navráceno v originálním balení. Vráceno může být pouze takové zboží, které je neponičené a nepoužité.Pokud není zákazník schopen zajistit zpětné doručení zboží, prodejce zajistí jeho vyzvednutí. Náklady na vyzvednutí ze strany prodejce budou odečteny od vracené částky.Tyto předpisy neovliňují ostatní práva zákazníka.

Vadné nebo poškozené zboží

Ihned po doručení má zákazník zboží prohlédnout a překontrolovat jeho nepoškozenost. V případě poškození je zboží okamžitě zpět naloženo a navráceno do našeho skladu. V takové situaci je zákazník oprávněn získat náhradu, nechat si zboží opětově doručit na náklady prodejce, nebo vrátit peníze včetně poplatku za dopravu.

Výše uvedené nijak neovlivňuje bezpečnostní politiku, která je uvedena v záruce.

Duševní vlastnictví

Autorská práva, obchodní značky a ostatní práva duševního vlastnictví v jakýchkoli materiálech a v obsahu, který je uživateli zpřístupněn jako součást užití internetových stránek, jsou výhradním vlastnictvím vinorioja.cz. Veškerý materiál poskytnutý zákazníkovi prostřednictvím těchto internetových stránek slouží výhradně k osobnímu užití a je zákázano tento materiál kopírovat, rozmnožovat, přenášet, publikovat, vystavovat, distribuovat nebo používat za obchodním účelem.

Odpovědnost a náhrada škody

Prodejce vyvine přiměřené úsilí a poskytne zákazníkovi přesné informace. Prodejce negarantuje naprostou bezchybnost poskytnutých informací, nepřetržitou dostupnost internetových stránek, okamžitou nápravu zjištených chyb a bezvirovost serveru. Prodejce není odpovědný za ztrátu obsahu, materiálů uživatelem umístěných na web a ztrátu nebo poškození plynoucí z užití materiálu nebo informací z internetových stránek.

Prodejce není odpovědný za ekonomické ztráty, ztrátu důvěry nebo reputace, mimořádné a nepřímé ztráty způsobené jakoukoli stranou vzniknuvší z nebo ve spojení s ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Nehledě na výše uvedené, závázek prodejce by nikdy neměl překročit sumu rovnou ceně placené za zboží. Toto ustanovení nezasahuje do práv spotřebitele, stejně tak neovlivňuje právo odstoupení od smlouvy.

Účelnost

Prodejce neodpovídá za instalaci, aplikaci nebo následné užití dodaného zboží, pokud manipulace není prováděna v souladu se stanovenými postupy.

Ostatní ustanovení

Práva a povinnosti zákazníka a prodejce se řídí ustanovením obchodního zákoníku § 409 a násl.

Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré předchozí dokumenty vztahující se k užívání internetových stránek.

Provozovatel internetových stránek

Internetové stránky (provozované pod názvem vinorioja.cz) jsou vlastněny firmou VINIMPORT.CZ s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4, IČO: 25092146, DIČ: CZ25092146

Objednávky

Pri objednání zboží jsou od zákazníka vyžádány osobní informace - jméno a příjmení, email, adresa a kontaktní telefon. Tyto informace jsou využity ke zpracování a doručení objednávky. V případě problémů s dodáním zboží použije prodejce poskytnuté informace ke kontaktování zákazníka.

Poskytování informací

Prodejce neposkytuje žádné osobní informace o svých zákaznících třetím stranám. Jedinou vyjímkou je právní povinnost. Prodejce si vyhrazuje právo zveřejnit osobní informace za účelem ochrany práv vlastní osoby nebo dodržení právních postupů.

Přístup k osobním informacím

Veškeré shromážděné osobní údaje o uživateli jsou uchovávány na bezpečném místě. Prodejci nenáleží odpovědnost za podvodné zneužití těchto informací třetí stranou. V případě potřeby je zákazníkovi poskytnuta kopie osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údaju, kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@vinorioja.cz