Registrace nového zákazníka

Odesláním údajů vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních dat ve smyslu parag.z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních  předpisů platných na území ČR. Zároveň stlačením tlačítka "Odeslat" zákazník potvrzuje, že je starší 18ti let.